UWAGA!

Widzowie dokonujący zakupu biletu/biletów na fakturę, zobowiązani są do podania numeru NIP przed dokonaniem transakcji. 

 

*

 

 SEANSE 2D

 

- bilet normalny - 20 zł

 

- bilet ulgowy - 18 zł

 

 

SEANSE 3D

 

- bilet normalny - 20 zł

 

- bilet ulgowy - 18 zł

 

- okulary do projekcji 3D - 3 zł

 

 

 

BILETY ULGOWE przysługują:

 

- dzieciom, młodzieży i studentom - za okazaniem legitymacji szkolnej (do 25 roku życia)

 

- grupom zorganizowanym (minimum 15 osób)

 

- posiadaczom Karty Trzebińskiej

 

- posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 

- osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

UWAGA!

- ulgi nie łączą się, tzn kupujący ma prawo tylko do jednej ulg

- cena biletu ulgowego może ulec zmianie wskutek zarządzenia Dystrybutora